Anasayfa » Kategoriye göre Arşiv » MEVZUAT

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.   Kanun Belediye Kanunu           Kanun No. 5393                                                             Kabul Tarihi: 3.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar             Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile […]

KAPANMAKTAN KURTULAN belde belediyelerine ait liste

KAPANMAKTAN KURTULAN belde belediyelerine ait liste

Birleşme veya Katılma yolu ile 2011 YILI NUFUSU 2.000′in üzerine çıkardığı için KAPANMAKTAN KURTULAN belde belediyelerine ait liste

Kapanacak Belde Belediye Listesi

Kapanacak Belde Belediye Listesi

Halen nüfusu 2000′in altında olan belediyelere ait liste ile 6360 sayılı Kanunla kapanacak 2.000 nüfusun altındaki belediyelerden nüfusu 2.000′i aşmış belediyeler ve 2011 yılı nüfusu 2.000′in üstündeyken 2012 yılı nüfusu 2.000′in altında kalan belde belediyelerine ait liste ekte sunulmaktadır. 2012 SONU NUFUSU 2.000′in uzerinde oldugu halde KAPANACAK belde belediyelerine ait listesi         […]

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU – 5216 (ilgili maddeler)   Resmi Gazete :23.07.2004 /  25531   Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.   Kapsam MADDE 2.- Bu Kanun, Büyükşehir belediyesiyle Büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar.   […]

6360 sayılı ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ kurulması hk. kanun

6360 sayılı ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ kurulması hk. kanun

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360      6 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28489 KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN […]