Category: MEVZUAT

0

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.   Kanun Belediye Kanunu           Kanun No. 5393                                                             Kabul Tarihi: 3.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM...

0

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU – 5216 (ilgili maddeler)   Resmi Gazete :23.07.2004 /  25531   Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı,...