Selçuk Kanun Bilmiyor

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan Demirci ilçesindeki billboard çalışması ile Büyükşehir Belediyesi’ni ‘Hukuksuzluk ve Eşkıyalık’ ile suçlayan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’a yanıt geldi.

Açıklamada, “Sayın Selçuk kanun bilmiyor olmalıdır ki, bir belediye başkanına yakışmayan üslup ve sözlerle Büyükşehir Belediyesi’ni karalamaktadır” denildi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’un mevzuat konusunda yetersiz olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Demirci Belediyesi yapılan uygulamayı her ne kadar “Hukuksuzluk ve Eşkıyalık” olarak kabul etse de, kanunun açıkça verdiği yetki kullanılmış olup, bundan sonra da yasaların Büyükşehir Belediyemize verdiği yetkiler kullanılmaya devam edilecektir” denildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk’un Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni karalayan açıklamalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan yanıt geldi. Açıklamada, “5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin “g” bendinde “Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun açıkça verdiği yetki kullanıldı
5216 sayılı kanunun Büyükşehir Belediyesi’nin Gelirleri başlıklı 23. maddesinin “e” bendinde “7’nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri”nin Büyükşehir Belediyesince alınacağının belirtildiği de vurgulanan açıklamada, “5393 sayılı Belediye Kanununda ve Büyükşehir İlçelerinin görev ve yetkilerine atıfta bulunan 5216 sayılı Kanununun 7. maddesinin ikinci fıkrasında büyükşehir ilçe belediyelerinin ilan reklam asma tahsis ve bakım ücretlerine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Demirci ilçesinde bulunan ilan ve reklam billboardların tamamının kullanım ve tahsis hakkı yukarıda belirtilen Yasa gereği büyükşehir belediyemiz tasarrufunda olduğundan Belediyemizce mevzuat kapsamında işlem tesis edilmiştir. 6360 sayılı Yasa sonrası söz konusu billboard ve raket gibi ilan ve reklam panolarının mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize geçtiği açıkça ortadadır. Demirci Belediyesi yapılan uygulamayı her ne kadar “Hukuksuzluk ve Eşkıyalık” olarak kabul etse de, kanunun açıkça verdiği yetki kullanılmış olup, bundan sonra da yasaların Büyükşehir Belediyemize verdiği yetkiler kullanılmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Selçuk’a mevzuat dersi
Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Demirci Belediye Başkanı Sayın Selami Selçuk, bir açıklama yaparak Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yapılan ilan çalışmasını kendilerine bilgi vermeden yaptığımızı, hatta daha ileri giderek, Büyükşehir Belediyemizi eşkıyalık yapmakla suçlamıştır. Sayın Selçuk, herhalde kanun ve mevzuatlar konusunda yeterince dersine çalışmamıştır. Bu nedenle kendisine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nu hatırlatmayı kendimize görev biliriz. Adı geçen kanunun 7. maddesinde Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları sıralanmış, bu maddenin g bendinde, ‘ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek’ görevi de kanunla Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir