Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki yetki krizine Bakanlık el koydu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek tarafından hasta yatağında e-imza ile vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu görevden alıp yerine Oktay Başaran ve Büşra Özdemir’i atamasının hukuka uygun olmadığına karar verildi. Olaya el koyan İçişleri Bakanlığı, “Belediye başkanlığı yetkisinin birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılması, belediye başkan vekili ile belediye başkanının eş zamanlı olarak yetkili olması mümkün değildir” dedi. Bakanlık, idari makamların yetkilerini ancak görevli olduklarında kullanabildiklerini ve söz konusu belgenin yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde son günlerde yaşanan karışıklığa İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in geçtiğimiz gün e-imzayla başkan vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu görevden aldığı bilgisi Antalya kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı. Başkan Böcek’in 17 Ağustosta koronavirüse yakalanmasının ardından belediye başkanlığı görevine vekalet etmek üzere görevlendirilen Mehmet Hacıarfioğlu’nun görevinin sonlandırıldığı, yerine meclis üyesi Oktay Başaran ve ardından Büşra Özdemir’in görevlendirildiğinin bildirildiği belge üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kararını açıkladı.

EŞ ZAMANLI YETKİ MÜMKÜN DEĞİL
İçişleri Bakanlığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izni devam ederken bu tür idari faaliyette bulunmasının hukuki ehliyet ve geçerliliği olmadığına karar verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdari makamların zaman bakımından yetkisi bir idari makamın hangi süre içinde karar almaya yetkili ise o sürede karar alabilmesi durumunu ifade eder. İdari makamlar sahip oldukları yetkileri ancak görevli oldukları dönemlerde kullanabilmektedirler. Henüz atanılmamış ya da sona ermiş bir görevin yetkisinin kullanılması mümkün olmadığı gibi görevden uzaklaştırma, izin vb. nedenlerle görevden geçici süreliğine ayrıldığı dönemlerde de yetkinin kullanılma imkanı bulunmamaktadır. Kamu görevlileri izinli bulundukları süre içinde yetkilerini kullanamazlar. Gerek idare hukukun genel esasları gerekse belediye mevzuatı çerçevesinde belediye başkanlığı yetkisinin birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılması, başka bir ifadeyle belediye başkan vekili ile belediye başkanının eş zamanlı olarak yetkili olması mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

YETKİ GASPI ANLAMINA GELİR
Bakanlık tarafından, Büyükşehir Belediye yazısının idare hukuku açısında yok hükmünde kabul edilmesi görüşüne varıldığı açıklanan karar metninde yer alan ifadeler şu şekilde: “Yerine belediye başkan vekili görevlendirerek hastalık iznine ayrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tekrar göreve başlayacağı döneme kadar belediye başkanlığının yetkilerini kullanamayacağı,

Büyükşehir belediye başkanının yerine görevlendirilecek belediye başkan vekilini belirleyebilme yetkisini kullanabilmesi için görevde bulunması gerektiği, öte yandan Antalya Valiliğinin ilgi yazısında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izninin kesintisiz devam ettiğinin belirtildiği, bu noktada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalık izninin devam ettiği süre boyunca belediye başkanlığına ait tüm yetkilerin başkan vekili tarafından kullanılması gerektiği, aksi halin ise idare hukuku açısından idari işlemin unsurları arasında yer alan yetki unsurunun zaman bakımından kullanılmasına dair esaslara aykırılık teşkil ederek, yetki gaspı oluşturacağı değerlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir