Bolu Valiliği’nden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a karşı açıklama!

Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamalarına ilişkin, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili hükmü gereğince işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Kurban bağışı ilanlarının billboardlardan kaldırılmasının üzerine yaptığı basın toplantısındaki söylemlerinin ardından Bolu Valiliği’nden yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında yer alan açıklamalarıyla ilgili bilgilendirme yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Bolu Belediyesinin izinsiz kurban yardımı toplamasına ilişkin 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“6. maddeye göre; kişiler ve kuruluşlar yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. İzin almadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

İzin vermeye yetkili makamlar yine aynı kanunun 7. maddesinde açıklanmıştır. Bu çerçevede yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içindeyse o ilçenin kaymakamından izin alınır.

Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır.”

“Bolu Belediye Başkanlığı tarafından Valilikten izin alınmadan kurban yardımı toplama faaliyetine ilişkin ilgili kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü gereğince Valiliğimizce işlem gerçekleştirilmiştir.”

İŞLEMLER HUKUKA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Açıklamada, Bolu Belediyesi’nin cami yapımına ilişkin yardım toplama talebine ise 15 Nisan 2021 tarih ve 5547 sayılı Valilik onayıyla bir yıl süreyle izin verildiğine işaret edilerek, Bolu Belediye Başkanlığı’nın izin süresinin bitiminde bir yıl daha izin talebinde bulunduğu aktarıldı.

İlgili kanunun 17. maddesi gereğince yardım toplama süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde Valiliğe verilmesi zorunlu olan, toplanan yardımın kesin hesabına dair bilgi ve belgelerin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne ulaştırılmadığı belirtilen açıklamada, gerekli bilgi ve belgelerin verilmesi durumunda yardım toplamaya ilişkin izin talebinin değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu vurgulanarak, “Valiliğimizin yaptığı iş ve işlemler hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da düzenlediği basın toplantısında, Bolu’ya yeni gelmiş bir Valinin, Bolu halkının hislerine tercüman olan bir belediye başkanının kurban bağışına ilişkin afişini hiçbir yasal gerekçe olmaksızın, yazılı bir bildirim olmaksızın kaldırmaya hakkının olmadığını savunmuştu.

Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı’nın 13 yıldır Kurban Bayramı öncesinde bağışları kabul ettiğini, her sene olduğu gibi bu yıl da bağış afişlerini astıklarını anlatarak, “Polis memuru arkadaşlar, Vali beyin bu talimatını uygulamışlar. Sayın Vali bunu niye bize yazılı olarak bildirmiyor? ‘Şu gerekçeyle bunu istedik, kaldırtıyoruz.’ Vali beyin bu haksız ve hukuksuz kararından derhal dönmesini bekliyorum” açıklamasında bulunmuştu

Belediye bütçesiyle cami yapıldığını dile getiren Özcan, vatandaşların talebi doğrultusunda başlatıldığını belirttiği yardım toplama faaliyetinin biten 1 yıllık süresinin Valilikçe uzatılmamasını da eleştirmişti.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.