Yerel yönetimler seçim sonrası su kayıplarının önlenmesine odaklanacak

Yerel yönetimlerin, 31 Mart’taki seçimlerin ardından içme suyu şebekelerindeki kayıpları önlemeye yönelik çalışmalara odaklanması bekleniyor.

DSİ’nin 2023 faaliyet raporundan derlediği bilgilere göre, yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye’de, 25 akarsu havzası ile bunların su kaynaklarının ve canlı hayatının korunması maksadıyla su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın tamamını esas alan nehir havza yönetim planları hazırlandı.

Söz konusu havza master plan çalışmalarının tamamlanmasıyla su ve ilgili toprak kaynakları potansiyeli belirlenirken su kaynakları kayıt altına alınarak sektörel su ihtiyaçları saptandı.

DSİ’nin Mart 2023’te tamamlanan havzaların su potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, teknik ve ekonomik kullanılabilir yer üstü suyu potansiyeli 91,9 milyar metreküp, yer altı suyu potansiyeli de 18.6 milyar metreküp olarak kayıtlara geçerken, teknik ve ekonomik kullanılabilir su potansiyelinin ortalama yıllık 110,5 milyar metreküp olduğu tespit edildi.

Türkiye su zengini bir ülke değil

Türkiye’nin su potansiyeli yönünden zengin bir ülke olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yılda 1700 metreküpten büyük olması gerekiyor. Teknik ve ekonomik kullanılabilir su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına düşen su miktarı yılda 1294 metreküp seviyesinde olduğu göz önüne alındığında Türkiye’nin su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmadığı görülüyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum bir şekilde kullanılması önem arz ediyor. Depolama tesisleri yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor.

İşletmede olan sulamalarda ve içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının önüne geçilmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği gereği, yerel yönetimlerin su kayıplarının önlenmesine yönelik 2028 ve 2033 yılı hedefleri belirlendi.

Türkiye’de ortalama yüzde 33 seviyesinde bulunan içme suyu kayıplarını, büyükşehir ve il belediyelerinin, 2028 yılına kadar yüzde 25 düzeyine indirmeleri hedefleniyor. Diğer belediyelerin ise su kaybını söz konusu dönemde yüzde 30 seviyesine, 2033’e kadar ise yüzde 25’e düşürmeleri bekleniyor.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.